Lid worden gecomprimeerd.jpg

HOE WORD JE LID IN ONZE CLUB?

volg onderstaande info

INFORMATIE EN VOORWAARDEN 

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 200 EUR, exclusief de bijdrage aan de sportfederatie en loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarlijkse bijdrage voor 2019 aan het FROS is 13,50 EUR. 
Nieuwe leden, die zich aansluiten tijdens het jaar, betalen vanaf 1 juli 150 EUR lidgeld, exclusief bijdrage FROS.

Nieuwe leden zijn steeds welkom en dienen niet over enige voorkennis te beschikken. Raptor Shooting Club biedt hiervoor de nodige begeleiding. De nodige begeleiding tot en met het praktisch en theoretisch examen is 100 EUR, huur wapens inclusief.

 

Wenst u lid te worden, dan kan dit na afspraak via e-mail: (info@raptorshootingclub.be)

In functie van uw categorie (hieronder bepaald) brengt u de nodige documenten mee. Om te weten tot welke categorie je behoort, volstaat het om volgende vragen te volgen:

VRAGENLIJST 

Vraag 1: Ben je in het bezit van een (voorlopige) sportschutterslicentie?

JA: Ga naar vraag 3
Neen: Ga naar vraag 2


Vraag 2: Ben je legaal in het bezit van een vuurwapen?

JA: Ga naar vraag 3
Neen: Ga naar vraag 4


Vraag 3: Ben je aangesloten bij het FROS of het VSK?

JA: Categorie 1
NEEN: Ga naar vraag 4


Vraag 4: Wens je een sportschutter te worden i.p.v. een recreatieve schutter?

JA: Categorie 3
NEEN: Categorie 2

CATEGORIEËN 

Documenten Categorie “1”

 1. Inschrijvingsformulier “Raptor Shooting Club” (getekend en gedateerd) (klik PDF-download)

 2. Recent (niet ouder dan 3 maanden) origineel blanco “Bewijs van goed zedelijk gedrag” voor sportschieten en aan te vragen bij de gemeente van jouw woonplaats 

 3. Kopij van de (voorlopige) sportschutterslicentie

 4. Kopij van de aansluitingskaart FROS of VSK

 5. Kopij van de vergunning van de wapens waarmee je wenst te schieten

 6. Contante betaling van het lidgeld of overschrijvingsbewijs

 

Documenten Categorie “2”

 1. Inschrijvingsformulier “Raptor Shooting Club” (getekend en gedateerd) (klik PDF-download)

 2. Recent (niet ouder dan 3 maanden) origineel blanco “Bewijs van goed zedelijk gedrag” voor sportschieten en aan te vragen bij de gemeente van jouw woonplaats

 3. Kopij van de vergunning van de wapens waarmee je wenst te schieten (indien in bezit)

 4. Contante betaling van het lidgeld of overschrijvingsbewijs vermeerderd met 13,50 EUR voor bijdrage FROS

 

Documenten Categorie “3”

 1. Inschrijvingsformulier “Raptor Shooting Club” (getekend en gedateerd) (klik PDF-download)

 2. Recent (niet ouder dan 3 maanden) origineel blanco “Bewijs van goed zedelijk gedrag” voor sportschieten en aan te vragen bij de gemeente van jouw woonplaats.

 3. Recent (niet ouder dan 3 maanden) origineel “Medisch attest” opgemaakt conform Model 3 FROS (klik PDF-download)

 4. Ingevuld en ondertekend “Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie” conform Model VL 1 FROS (klik PDF-download)

 5. Kopij van de vergunning van de wapens waarmee je wenst te schieten (indien in bezit)

 6. Contante betaling van het lidgeld of overschrijvingsbewijs vermeerderd met 13,50 EUR voor bijdrage FROS en 5 of 10 Euro voor aanvraag licentie (5 EUR indien 1 categorie, 10 EUR vanaf 2 categorieën)

 • Facebook

CONTACTGEGEVENS

Industriepark Noord 11

8730 Beernem

OPENINGSUREN

dinsdag - donderdag : 18h00 tot 22h00

vrijdag : 14h30 tot 22h00

Zondag : 10h00 tot 13h00

©2020  Raptor Shooting Club